Súhlas so spracovaním
osobných údajov

Týmto v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 13 ods. 1 písm. a) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre občianske združenie
SAVIO o.z., so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 30799562
* povinné indikácie
@

a dobrovoľne poskytujem občianskemu združeniu svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu a to s cieľom zaistenia riadnej účasti, podpory a komunikácie v darcovských programoch a ďalších aktivít občianskeho združenia SAVIO o.z., a to za účelom (zakliknite jeden alebo viacero z nižšie uvedených účelov):

Email Marketing Powered by Mailchimp